DERMATESCOPE
 
درماتسکوپ Escalar ساخت کشور ژاپن تنها درماتسکوپ تخصصی پوستی قابل وصل به کامپیوتر می باشد.
این دستگاه دارای نرم افزار خاصی جهت ذخیره عکس و پرونده سازی برای هر بیمار بطور مجزا می باشد 
و تنها درماتسکوپی است
که قابلیت فیلم برداری از ضایعات پوستی و ذخیره آن را دارا می باشد .
درماتسکوپ Escalar دارای دوحالت منبع نور مختلف جهت رویت و تشخیص هرچه بهتر ضایعات و بیماریهای پوستی 
می باشد .

مزایای درماتسکوپ Escalar :
• قابل وصل به کامپیوتر
• امکان ذخیره عکس
• امکان پرونده سازی  جهت بیماران مختلف
• امکان فیلم برداری از ضایعات پوستی
• قابل استفاده با لنز های مختلف جهت کارهای مختلف
• دارای دو نوع نور مختلف بمنظور تشخیص ضایعات پوستی
• بدون نیاز به باطری
• استفاده آسان