لیپوسونیکس
 
 لیپوسونیکس پیشرفته ترین، بهترین و امنترین دستگاه لاغری روز می باشد.
لیپوسونیکس با امواج اولتراسوند حداقل میتواند ۱۰ ها بار از کویتشن اثرگذار تر باشد و سختی ها و عوارض خیلی دیگر از دستگاه ها را ندارد.