دستگاه ساکشن
کار برد های دستگاه ساکشن  atmos
• جراحی لیپو ساکشن
• جراحی لیپولیز
• جراحی های عمومی

مزایای دستگاه ساکشن  atmos
 
- سرعت تخلیه بالا ( L/min80 )
- قدرت خلاء بالا ( 0/85 - )
- پمپ بدون روغن (Oil Free  )
- بدون صدا
- دارای فیلتر آنتی باکتریال