سرسوزن مزوتراپی
 
 مزوتراپی  استفاده از دوزهای كم دارو با تزریق‌های مكرر، در ناحیه مورد نظر است. مزوتراپی یك روش بدون درد و بدون نیاز به بی‌حسی است و با زندگی روزمره بیماران تداخلی ندارد.
- عرضه شده در دو نوع دیواره معمولی، نازک

- سوزن تیز با به‌کارگیری تکنولوژی تراش سه‌گانه
- دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی304

- استریل  شده با گاز اتیلن اکساید