پودر میکرودرم ابریژن
خصوصیات پودر میکرودرم ابریژن آلمانی مش 120
- لایه برداری یکنواخت و صاف
- بدون ناخالصی
- مش بندی دقیق و یکنواخت
- بدون اسیب به دستگاه


یکی از نکات مهم در کارکرد صحیح دستگاه ميكرو درم ابريژن انتخاب پودر مناسب برای میکرودرم ابریژن است. این پودر، اکسید الومینیوم می باشد.
 هميشه اين نكته را بايد در نظر داشته باشيد كه  از پودرهای متفرقه براي دستگاه استفاده نكنيد چون این امرموجب آسیب رسیدن به پوست بیمار شده و همچنین عمر دستگاه ميكرو درم ابريژن را پایین آورده و موجب گرفتگی های پی در پی نازل دستگاه می شود.