کاغذ بسته بندی مدیکال (رول استریل)

بسته بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزار آلات می شود.
این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندی را به کاربر می دهد.

مزایای بسته بندی مدیکال:
-مقاومت بالا در محیط های مرطوب
- سد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم ها
- سهولت در بازکردن بسته بندی
- حداقل ایجاد پرز در هنگام بازکردن بسته بندی
- جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندی
- تنوع سایز
- وزن ناچیز بسته بندی
رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف
نشانگر: بخار و اتیلن اکساید