خدمات پس از فروش
 
    گارانتی تعمیر و نگه داری و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی